Witamy

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SOSNOWCU

41-200 Sosnowiec, ul. Mościckiego 14
 nr tel. 32 296 06 84
adres poczty elektronicznej : sekretariat@pinb.sosnowiec.pl

tel

Uwaga ważne komunikaty PINB