Witamy

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W SOSNOWCU

41-200 Sosnowiec, ul. Mościckiego 14

Uwaga z przyczyn niezależnych od PINB Sosnowiec stacjonarny nr tel. 32 296 06 84 NIE DZIAŁA

Aktualny nr telefonu : 570-800-835

Uwaga! : Nowy adres poczty elektronicznej : sekretariat@pinb.sosnowiec.pl

tel