Pracownicy

PRACOWNICY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. Krystyna Kozioł  

ZESPÓŁ DS. ADMINISTRACYJNO – ORGANIZACYJNYCH

Sekretarz Kierownika Jednostki Paulina Turlejska tel. 32 296 06 84
Referent ds. Administracyjno-Organizacyjnych mgr inż. Magda Ozner tel. 32 296 07 04
Główny Księgowy mgr Katarzyna Bazylewicz tel. 32 296 07 04

INSPEKCJA BUDOWLANA I ORZECZNICTWO

 
Inspektor ds. Inspekcji Budowlanej i Orzecznictwa mgr Beata Grzegórzko tel. 32 296 06 82
Inspektor ds. Inspekcji Budowlanej i Orzecznictwa mgr Barbara Dudek tel. 32 296 06 81
Inspektor ds. Inspekcji Budowlanej i Orzecznictwa Anna Wróbel
tel. 32 296 06 85
Inspektor Nadzoru Budowlanego Marek Marcinkowski tel. 32 296 06 82
Starszy Inspektor Nadzoru Budowlanego mgr inż. arch. Joanna Szymańska tel. 32 296 06 81
Radca Prawny mgr Piotr Rusiński tel. 32 296 06 85